Meer info
SDB logo

Veelgestelde vragen

  Dienstencheques

 • Hoeveel kost een dienstencheque?

  De prijs van een dienstencheque is € 9, maar rekening houdend met de fiscale aftrek kost hij uiteindelijk maar 6,30/uur, vanaf 2020: 7,2€/uur.

  Voor de eerste 400 dienstencheques betaal je € 9 per stuk. De volgende 100 dienstencheques kosten € 10 per cheque. Maar de werkelijke kost voor jezelf is nog altijd € 6,30 of 7,2€/uur vanaf 2020.

 • Hoeveel dienstencheques moet ik minimum bestellen?

  Je moet minstens 10 dienstencheques bestellen. Je mag er ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang. Hoeveel dienstencheques je per jaar mag bestellen hangt af van het type gebruiker dat je bent. Dat gaat van een gezin tot een persoon met een handicap of een gewone gebruiker. Alle informatie vind je terug op de officiële website van overheid.

 • Hoelang blijven dienstencheques geldig?

  Dienstencheques hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. De erkende ondernemingen beschikken nog over een extra maand om terugbetaling te vragen.

   

 • Ik heb een laag inkomen. Heb ik dan ook recht op het fiscale voordeel?

  Sinds het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van een fiscaal voordeel op dienstencheques. Dat gebeurt via een ‘terugbetaalbaar belastingkrediet’. Om de terugbetaling aan te vragen, voeg je het fiscale attest toe aan de belastingaangifte.

  Ontvang je geen belastingbrief? Vraag hem dan op eigen initiatief aan bij je lokale belastingkantoor.

 • Wat doe ik met elektronische dienstencheques die ik niet meer gebruik?

  Elektronische dienstencheques die niet gebruikt worden en waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.

  Let op, elke dienstencheque die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht zal maar aan 70 % van zijn aanschafwaarde terugbetaald worden verminderd met € 0,50 (BTW incl.) per cheque voor administratiekosten. Het omruilen zelf gebeurt gratis*.

  Als U terugbetaling of omruiling van elektronische dienstencheques wenst, download dit document en stuur het Sodexo volledig ingevuld terug.

 • Wat doe ik met papieren dienstencheques ik niet meer gebruik?

  Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden. Sodexo betaalt de waarde van de dienstencheques terug aan 70 % van hun aankoopwaarde. Voor de terugbetaling moet u rekening houden met 0,50 € incl. BTW voor administratiekosten per dienstencheque. 

  Als u een terugbetaling van papieren dienstencheques wenst, download dan dit document en lees aandachtig de informatie in het document.
  Als u een omruiling van papieren dienstencheques wenst, download dan dit document en lees aandachtig de informatie in het document.

 • Hoelang blijven mijn dienstencheques geldig?

  Voor zowel elektronische als papieren dienstencheques geldt:

  U bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques.
  De prijs van een dienstencheque is 9 euro (of 10 euro als u al 400 cheques hebt besteld dat jaar). U betaalt dus minstens 90 euro en altijd een veelvoud van 9 euro voor de eerste 400 cheques. Meer over de kostprijs van dienstencheques.
  U betaalt 1 dienstencheque per gepresteerd uur.
  Dienstencheques zijn 12 maanden geldig na aankoop.

   

 • Wat is het maximale bedrag dat ik per jaar fiscaal mag aftrekken?

  1.570 euro belastingvoordeel per persoon per jaar
  De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques, geven u recht op een belastingvoordeel (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van 1.570 euro per persoon en per jaar (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). Dat betekent dat u op de eerste 191 dienstencheques een belastingvermindering van 20 procent krijgt. Voor de eerste 191 dienstencheques betaalt u daardoor in werkelijkheid maar 7,20 euro per cheque.

  Gehuwde of wettelijk samenwonende partners

  Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques als ze die elk onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 20 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1570€.

  Fiscaal attest
  Op 1 maart van elk jaar ontvangt u een fiscaal attest van Sodexo. Dit attest vindt u ook terug in uw beveiligde zone van Sodexo of in uw burger profiel. Verder worden de bedragen automatisch ingevuld op uw tax-on-web belastingsaangifte. Voor de 105 gratis dienstencheques in het kader van de moederschapshulp krijgt u geen fiscaal attest.

   

 • Hoe vraag je als zelfstandige mama gratis dienstencheques aan?

  Ben je mama geworden en werk je als zelfstandige? Dan kan je genieten van 105 uur moederschapshulp, zodra je je professionele activiteiten hebt hervat.

  De moederschapshulp betaal je met 105 dienstencheques, die je krijgt via het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ) waarbij je aangesloten bent.

  Om van dit voordeel te genieten, moet je twee stappen ondernemen:

  Stap 1: vraag je dienstencheques aan

  Neem contact op met jouw SVZ om de aanvraag voor moederschapshulp in te dienen. Het SVZ geeft jou zelf de nodige attesten en inschrijvingsformulieren. 
Dienstencheques aanvragen kan ten vroegste vanaf de 6de maand van je zwangerschap en ten laatste 6 weken na de geboortedatum. Alleen de aanvragen die het SVZ binnen deze termijn ontvangt, komen in aanmerking.

  Zodra het SVZ jouw aanvraag ontvangt, krijg je van hen een ontvangstbevestiging, samen met de voorwaarden voor de toekenning van de dienstencheques. 
Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, betaalt het SVZ de prijs van 105 dienstencheques aan Sodexo. Vervolgens stuurt Sodexo de dienstencheques naar jouw adres.

  Stap 2: vraag je poetshulp aan

  Vraag je poetshulp aan bij SDB. 
Onze medewerk(st)ers zorgen op een professionele manier voor jouw schoonmaak, strijk en was.

 • Elektronische dienstencheques: hoe geeft de huishoudhulp haar prestaties door?

  Sinds 2024 moeten onze huishoudhulpen niet meer zelf de prestaties ingeven bij Sodexo/Pluxee.

  SDB doet dit collectief de werkdag nadien via de site van Sodexo/Pluxee.

 • Is het wettelijk om de algemene voorwaarden te wijzigen en bijgevolg deze verplichte administratiekost aan te rekenen?

  Ja, het is wettelijk om kosten aan te rekenen. Wil je de wetgeving hierover nalezen? Dat kan op de website van Sodexo: https://dienstencheques.vlaanderen.be/burger/onderneming-huishoudhulp/onderneming/extra-kosten

   

 • Mogen jullie de overeenkomst die ik in het verleden heb ondertekend zomaar veranderen?

  Als bedrijf is het toegestaan om de voorwaarden van een contract éénzijdig te wijzigen. Hiervoor zijn we wel verplicht om de klant vooraf te informeren over deze wijziging en de klant de mogelijkheid te geven om het contract stop te zetten. Hiervoor sturen wij verschillende informatieve e-mails of een brief.

 • Wat als ik niet akkoord ga met de nieuwe voorwaarden?

  Bij een éénzijdige wijziging van de voorwaarden, staat het je vrij om de samenwerking met SDB stop te zetten en de standaard opzeggingstermijn te hanteren.

 • Gebruikersovereenkomst

  SDB bezorgt u zo snel mogelijk na opstart van de huishoudhulp of strijk, via mail of per post een gebruikersovereenkomst.

  Als u de prestaties van de huishoudhulp of strijkhulp aanvaardt, dan gaat u impliciet akkoord met onze algemene voorwaarden en onze gebruikersovereenkomst.

 • Algemeen

 • Nieuwe algemene voorwaarden: verhoging van de administratiekost

  Vanaf 01.01.2024 wijzigt de administratie kost bij SDB naar 9€ of de waarde van een dienstencheque op dat moment, per maand dat er effectief huishoud- of poetshulp geweest is.

  Deze factuur wordt de eerste werkdag na het kwartaal verstuurd naar de gebruikers via email of post.

  Voorbeeld: 

  U heeft in januari 24 en februari 24 een huishoudhulp gehad. Dan krijgt u op 01/04/2024 een factuur van 9€ x 2 maanden = 18€

  Maakt u ook gebruik in dezelfde periode van onze strijkdienst, dan blijft het bedrag van de factuur hetzelfde.

  Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met uw SDB kantoor.

   

  Wij zijn ervan overtuigd dat U tevreden bent over de hulp in jouw huishouden die onze medewerkers leveren en dus vertrouwen we erop dat, indien je de prestatie van jouw huishoudhulp en/of strijkhulp aanvaardt, je ook impliciet akkoord gaat met onze nieuwe algemene voorwaarden.

   

  Ga je niet akkoord en wens je het contract met SDB op te zeggen? Stuur dan een e-mail naar jouw kantoor. Een consulent neemt contact met je op voor de verdere afhandeling van je contract en de laatste poetsbeurt. De opzeggingstermijn loopt in dit geval tot 31/12/2023.

 • Strijk

 • Hoeveel kost strijkhulp via dienstencheques?

  In ruil voor één dienstencheque kan je één uur strijk betalen. Als particulier in Vlaanderen kan je dienstencheques aankopen voor 9€ per cheque. Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.

  Vanaf 2024 rekenen wij per maand dat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening, namelijk huishoudhulp en/of strijkhulp, 9,00€ administratiekosten aan per maand. De factuur wordt per kwartaal gemaakt en verstuurd.

  Deze administratiekost wordt gebruikt voor de administratieve ondersteuning en planning vanuit onze backoffice, alsook de constante verbetering van onze dienstverlening.

  Vanaf 2024 wijzigen onze voorwaarden en ook onze administratiekost: zie bij FAQ algemeen

   

   

 • Wat als ik niet exact aan een veelvoud van 60 punten kom?

  Wij ronden af naar onder, maar als je punten te veel hebt , dan brengen we die bij de volgende strijkbeurt in mindering. Voorbeeld: wij rekenen 75 punten voor jouw wasmand. Je geeft 1 dienstencheques af ter waarde van 60 punten. Bij de volgende strijkbeurt worden de 45 punten pas in mindering gebracht. Deze tegoedpunten kunnen niet in geld worden terugbetaald.

 • Wat als ik toch de strijk plots niet kan komen halen?

  De gebruiker houdt zich zo goed als mogelijk aan de afgesproken lever- en afhaalmomenten. Indien dit door omstandigheden niet kan, neemt de gebruiker steeds contact op met de verantwoordelijke van het atelier (zie contactgegevens).

 • Hoe gaan jullie om met mijn strijk en was?

  We besteden de best mogelijke zorgen aan jouw strijkgoed en leveren een professionele kwaliteit af. Geen zorgen dus, wij doen de was net zoals jij die bij jouw thuis zou doen!

 • Hoe geef ik aan dat bepaalde kleding anders behandeld moet worden?

  Goederen die volgens de gebruiker van een bijzondere waarde zijn of anders behandeld dienen te worden dan de etikettering vermeldt, moeten door de gebruiker afzonderlijk worden aangeboden en/of tenminste worden voorzien van een waarschuwingsnota voor het strijkatelier.

 • Hoe wordt beslist hoeveel ik moet betalen voor de strijk?

  Het strijken van het strijkgoed zal betaald worden met de dienstencheque. 1 dienstencheque wordt gelijkgesteld met 60 strijkpunten. Ieder kledingstuk krijgt een aantal punten, ontdek alles in ons puntensysteem. De afrekening van de dienstencheques gebeurt bij ophaling van de strijk.

 • Moet ik mijn strijk ordenen/opplooien als ik deze binnenbreng?

  De gebruiker verbindt zich er toe de te strijken goederen gewassen en opgeplooid aan te bieden gesorteerd volgens de volgorde van de strijkbon.

 • Mag ik mijn wasmand meegeven voor de strijk?

  De te strijken goederen moeten in een door het strijkatelier ter beschikking gestelde wasmand aangeboden worden, zodat er niets kan verloren gaan of beschadigd worden. De gebruiker zal de wasmand in zijn/haar bezit krijgen na betaling van € 12.

 • Wat als er per ongeluk een kledingstuk wordt beschadigd?

  Bij beschadiging van een kledingstuk dien je dit aan ons te melden binnen de 2 werkdagen na de strijkopdracht. We hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die eventuele verliezen of schadegevallen dekt, bij onenigheid zal de geschillencommissie worden ingeschakeld.

 • Poetshulp

 • Hoeveel kost een huishulp?

  In ruil voor één dienstencheque kan je één uur huishoudhulp betalen. Als particulier in Vlaanderen kan je dienstencheques aankopen voor 9€ per cheque. Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.

  Vanaf 2024 rekenen wij per maand dat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening, namelijk huishoudhulp en/of strijkhulp, 9,00€ administratiekosten aan per maand. De factuur wordt per kwartaal gemaakt en verstuurd.

  Vanaf 2024 wijzigt de administratiekost: zie bij FAQ algemeen

  Deze administratiekost wordt gebruikt voor de administratieve ondersteuning en planning vanuit onze backoffice, alsook de constante verbetering van onze dienstverlening.

 • Moet ik jullie verwittigen als er huisdieren zijn?

  Ja, je verwittigt best onze dienst over de aanwezigheid van huisdieren. Op die manier kunnen we onze medewerkers hierover informeren.

 • Kan ik poetshulp even stoppen als ik op vakantie ga?

  Heb je even geen huishoudelijke hulp nodig? Ga je op vakantie bijvoorbeeld? Verwittig onze dienst dan minstens 10 dagen op voorhand, behoudens onvoorziene omstandigheden. Je kan maximaal vier keer per jaar jouw huishoudhulp afzeggen.

  Afbellen omdat er niet voldoende werk is of systematisch de hulp onderbreken (bv. tijdens de schoolvakanties) is niet mogelijk.

  Gelieve tijdig te verwittigen zodat uw huishoudhulp tijdelijk een ander gezin kan verder helpen.

  Indien je de hulp langer dan 4 weken wilt annuleren, kunnen wij niet garanderen dat jouw vaste poetshulp bij je terug kan komen.

 • Kies ik zelf wanneer de huishoudhulp bij mij langskomt?

  Wij zoeken voor jou een vaste huishoudhulp en houden hierbij rekening met de dagen die jij verkiest. Geef bij je aanvraag jouw voorkeurdagen dus door. Hoe meer voorkeurdagen, hoe sneller wij je hulp kunnen voorstellen.

  Onze medewerkers werken van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u en niet op feestdagen. Wij werken steeds in blokken van 3 uren. Je kunt ook meerdere blokken poetshulp aanvragen.

 • Hoe zeg ik mijn poetshulp op?

  Als je geen huishoudhulp meer nodig hebt, kan je ons best even mailen of een aangetekende zending sturen. We horen ook altijd graag wat de reden is dat je geen poetshulp meer nodig hebt. Je moet wel rekening houden met een opzegtermijn van 5 weken.

 • Wat als de poetshulp per ongeluk een schadegeval veroorzaakt?

  Iedere medewerker van SDB is verzekerd voor arbeidsongevallen, op het werk en van/naar het werk.
  Onze verzekering dekt ook eventuele schadegevallen die door een werknemer worden veroorzaakt.
  Er is wel een vrijstelling/franchise bij deze verzekering, deze is ten laste van de gebruiker.

  De vrijstelling of franchise kan nooit teruggevorderd worden bij het dienstencheque bedrijf.

  Een schadegeval doorgeven? Contacteer ons!

 • Wat als er problemen zijn die ik niet met de huishoudhulp kan bespreken?

  Heb je een vraag of opmerking die je niet kan bespreken met je huishoudhulp? Laat het ons dan weten via het online contactformulier, kom langs op ons hoofdkantoor of mail naar info@vzw-sdb.be.

 • Kan ik vervanging vragen als de poetshulp afwezig is?

  Wens je vervanging tijdens de afwezigheid van je poetshulp? Breng ons dan op de hoogte. We bekijken of je poetshulp op een ander moment kan langkomen of er een andere poetshulp beschikbaar is. Hou er wel rekening mee dat dit niet altijd op de door jou verwachte dag kan.

 • Hoe weet ik wanneer mijn poetshulp niet gaat komen?

  Geplande afwezigheid

  Je poetshulp moet tijdig vakantie aanvragen bij onze dienst. De poetshulp brengt jou dan op de hoogte van haar geplande afwezigheid.

  Onverwachte afwezigheid

  Indien de poetshulp onverwacht afwezig is (bv. wegens ziekte), verwittigt de poetshulp jou zelf. Indien hij of zij niet in de mogelijkheid verkeert om zelf te bellen, neemt het kantoor zo snel mogelijk contact op met jou.

  Onze poetshulpen werken niet op wettelijke feestdagen.

 • Mag ik een takenijst maken voor de huishoudhulp?

  Yes! We raden dat zelfs aan. Goed geformuleerde opdrachten, vragen en mededelingen verminderen de kans op verkeerde interpretaties of foutief uitgevoerde opdrachten.

  Zorg er steeds voor dat de poetshulp het werk kan doen binnen de geplande tijd. Als je een grote woning hebt, raden we aan om eventueel een werkrooster te gebruiken en af te spreken met je poetshulp welke ruimtes eerst gepoetst moeten worden.

 • Mag de huishoudhulp roken tijdens zijn of haar dienst?

  Het belangrijkste is dat er duidelijke communicatie is met de huishoudhulp. Spreek samen af wat kan en niet kan. Je kan bijvoorbeeld ook een plaats afspreken waar er wel mag gerookt worden. Of je spreekt af dat het helemaal niet mag. Laat er in ieder geval geen onduidelijkheid over bestaan.

 • Hoe gaat de samenwerking met een poetshulp van start?

  Er wordt eerst een afspraak gemaakt tussen jullie beiden zodat de poetshulp zich kan komen voorstellen vooraleer ze start. Als jullie tevreden zijn na de afspraak, kan de gebruikersovereenkomst getekend worden en kan ze op de afgesproken dag starten.

  Geef op dat moment een rondleiding in je woning, overloop de taken en toon waar alle producten zich bevinden.

 • Wat mag een poetshulp doen en niet doen bij jouw thuis?

  Onze poetshulpen mogen zowel binnen- als buitenshuis ingeschakeld worden.

  Binnen:

  • Poetsen (stofzuigen, dweilen, schuren...)
  • Ramen lappen
  • Maaltijden bereiden
  • Kleine naaiwerkjes

  Buiten:

  • Boodschappen doen
  • Ramen lappen + rolluiken

  Wat mag ik niet vragen
:

  Dienstencheques zijn bedoeld voor privé-personen.  De poetshulp mag dus niet werken in gemeenschappelijke traphallen, praktijken van vrije beroepen, winkels, fabrieksgebouwen, ...

  Onze medewerkers mogen geen gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken uitvoeren. Niet toegelaten activiteiten zijn: 

  • Poetsen in gemeenschappelijke traphallen en professionele ruimtes (dokterspraktijk, winkel...).
  • Opvang en verzorging van kinderen en huisdieren.
  • Klusjes en tuinonderhoud.
  • Werken op een hoge ladder om bv. plafonds te wassen. Het is wel toegestaan om een stabiele trapladder (maximum 3 sporten) te gebruiken voor het normale onderhoud van ramen.
  • Werken met ammoniak en het gebruik van chloorhoudende producten, zoals bleekwater, wordt ten sterkste afgeraden.
  • Buitenwerk bij ongeschikte weersomstandigheden, zoals extreme hitte, koude, regen of sneeuw.
  • Werken op pantoffels of kousenvoeten. Dit verhoogt de kans op arbeidsongevallen door uitglijden.
  • Zwaar meubilair, tapijten of vuilniszakken die te zwaar zijn, verplaatsen. Zo vermijden we rugklachten bij onze werknemers.
 • Wat is de gemiddelde wachttijd na aanvraag van poetshulp?

  Na de aanvraag nemen we zo vlug als mogelijk contact met je op om de startdatum te bespreken. Je houdt best rekening met een wachttijd van ongeveer 2 weken.

 • Welke taken mag een huishoudhulp uitvoeren?

  Hulp in het huishouden: schoonmaken van het huis met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, bereiding van maaltijden en verstelwerk van strijkgoed. Alles staat omschreven op de officiële website van de overheid.

  Kort samengevat: alles dat aan de dagelijkse behoeften beantwoordt. Hulp buiten het huis: boodschappen doen voor het gezin, strijkwerk in een strijkcentrale, hulp bij vervoer van personen die voldoen aan bepaalde voorwaarden en van het minderjarige kind van een gebruiker, dat een erkende handicap heeft.

  Uitgesloten zijn dus: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerk, tuinonderhoud, auto's wassen, onderhoud van dokterskabinet, verhuurde studio's, ...

 • Brengt de poetshulp zelf materiaal mee?

  Onze medewerkers werken met de producten die jij als klant in huis hebt. Zorg ervoor dat de producten en het materiaal in voldoende mate en in goede staat voorradig zijn.