SDB logo

 

Dienstencheques hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. De erkende ondernemingen beschikken nog over een extra maand om terugbetaling te vragen.
Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden bij Sodexo.

  • Bij terugbetaling van de cheques betaal je 0.50€ per cheque
  • Bij omruiling van de cheques betaal je 0.50 € per cheque

Dienstencheques die aangekocht worden vanaf 1 januari 2014 EUR hebben een geldigheidsduur tot het einde van de achtste maand die volgt op de datum van uitgifte.
Voorbeeld: dienstencheques die opgemaakt werden of ter beschikking werden gesteld op 20 januari 2014 blijven geldig tot eind september 2014.